ห้องสมุดดิจิทัลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เวลาปัจจุบัน: วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564
เวลาเปิดบริการ: 9.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ: 02 283 4712

ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

สืบค้นรายการบรรณานุกรมโดยใส่คำที่ต้องจากประเภทคำค้นด้านล่างนี้

เสียงแห่งความจงรักภักดี : sounds of loveรายงานผลการสัมมนาดนตรีไทยเพื่อจริยธรรมและวัฒนธรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๔คู่มือการฟังแถบบันทึกเสียงเพลงไทย ชุด คู่มือเพลงสำคัญของแผ่นดินการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและการกระจายอำนาจ ปีที่ 19 ฉบับที่  3 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564ิbike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ภาพถ่ายกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ภาพพิธีการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘แม่แห่งแผ่นดิน เพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒แม่แห่งแผ่นดิน เพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑