คลังสื่อดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติและเอกลักษณ์ไทย
เวลาปัจจุบัน: วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567
เวลาเปิดบริการ: 9.00 น. - 16.00 น.
ติดต่อ: 02 283 4721

ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

สืบค้นรายการบรรณานุกรมโดยใส่คำที่ต้องการจากประเภทคำค้นด้านล่างนี้

THAILAND Executive Diary 2023สมุดบันทึกประจำวันสำหรับนักบริหาร พุทธศักราช ๒๕๖๖สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๒สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๙สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ม้วนที่ ๑ ตอนที่ ๑-๑๘ ม้วนที่ ๑๐๗/๑สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ม้วนที่ ๒๖๖สารคดีเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ม้วนที่ ๖๒สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ม้วนที่ ๖๑